بایسته های اقتصاد مقاومتی

در یک مسابقه ورزشی مانند:بوکس حتما کسی پیروز میدان خواهد شد که اولا اصل مقاومت توام با زیرکی و وقت شناسی برای ضربه زدن به حریف را دنبال کرده و در زمان مناسب ضمن محافظت از خود در مقابل ضربات حریف ضربه نهایی را بر مغز و فکر حریف وارد سازد. بارها دیده شده که در این گونه آوردگاه حریفی که بیشترین ضربه را خورده لزوما شکست نخورده است بلکه این حریف ضمن مدیریت بازی و گاها دادن فرصتهای کاذب به دشمن در موقع مقتصی ضربه نهایی را بر دشمن وارد کرده و کاررا تمام کرده است. بنابراین، این اصل منطقی را باید سرلوحه کارخود قرارداده و با اتخاذ راهبرد جدید اقتصادی«اقتصاد مقاومتی» دشمن متجاوز را زمین گیر کنیم.

[2]

اعمال تحریم های یک طرفه و محدودیت های مالی و تجاری همواره یکی از ابزارهای غیر قانونی و غیر انسانی نظام سلطه برای فشار وارد آوردن به جمهوری اسلامی در طول ۳ دهه ی گذشته بوده و مرتب و به عناوین و بهانه های مختلف بر حجم آن افزوده اند. این وضعیت با تحریم صادرات نفت، بانک مرکزی بیمه، کشتیرانی،… به اوج خود رسیده است. در مفابل این سیاست شیطانی دیده بان بصیر جمهوری اسلامی با رصد درست برنامه ها، اقدامات و اهداف شیطانی دشمنان از چند سال گذشته هشدار این اقدام خصمانه را داده بودند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ در جمع دانشجویان فرمودند:«ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم، دشمنی وجود دارد در دنیا که می خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهایی که شما می دانید، سلطه اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور، هدف این است.

ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم، همه مسئولان و دلسوزان کشور خود را موظف بدانند، مکلف بدانند. برای ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتا امروز یک کارگاه عظیمی است، همه خودشان را باید موظف بدانند.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان باز می فرمایند: ماچند سال پیش«اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم،همه کسانی که ناظرمسائلی گوناگون بودند می توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی ها نشان می داد که اینها می خواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شوند، به رشد ملی لطمه بزنند، به اشتغال لطمه بزنند، طبعا رفاه ملی را دچار اختلال و خطر کنند… این را انسان می توانست مشاهده کند. دیده بان بصیر انقلاب باز هم در این خصوص در جمع دانشجویان ۱۶\۰\۹۱ بر دیدگاه اقتصاد مقاومتی خود تاکید کرده و فرمودند:«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد، که حتی در شرایط فشارهم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطلب عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصادان هستید، بسیار خوب با زبان دانشگاهی، همین ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید، حدودش را مشخص کنید: یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومتهای شدید می تواند تضمین کنندۀ رشد و شکوفایی یک کشور باشد.

اما نکته کلیدی:

مقام معظم رهبری در سال ۷۷ این گونه فرمودند:«عزیزان من!…بدون جهاد هیچ چیز به دست نمی آید نه دنیا و نه آخرت.

در محوریابی دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به مولفه های زیر خواهیم رسید:

مردمی کردن اقتصاد

 یکی از راههای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است به این معنا که باید اصل ۴۴ قانون اساسی را به جد پیگیری و به نتیجه رساند، تازمانی که اقتصاد در دست دولت باشد، مشکلات اقتصادی کشور پا برجا خواهد بود.

نجات کشور از اقتصاد تک محصولی:

تک محصولی و اتکا بیش از حد به نفت از نقاط ضعف اقتصاد کشور است: تازمانی که اقتصاد کشور بر محور تولید و صادرات نفت خام باشد، تهدیدات اقتصادی کشور همواره پابرجاست.بنابراین باید راههای برون رفت از این وضعیت را شناسایی و درآن راستا حرکت کرد. اهمیت به تولید،تبدیل نفت به ارزش افزوده، توجه به صادرات غیر نفتی و… می تواند کشور را از وابستگی شدید به نفت نجات دهد.

تولید محوری کردن اقتصاد:

برای نجات اقتصاد کشور در مقایل بحران های سیاسی و اقتصادی دشمن و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی امر تولید باید سرلوحه سیاست های اقتصادی کشور باشد. تولید به عنوان شعار کلیدی و راهگشای مشکلات اقتصادی در تمام مرحله ها انتخاب شده و به آن اهمیت داده شود.

اولویت بندی در سرمایه گذاری:

یکی از راههای مقابله با دشمن و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی اولویت بندی کردن سرمایه گذاریهای اقتصادی است به این معنا که در زمان تحریم های اقتصادی دشمن به اولویتهایی پرداخته شود که توجیه اقتصادی آن کاملا روشن باشد.

تقویت و توسعه ی شرکتهای دانش بنیان:

یکی از محورهای مهم رویکرد اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است. مبنای تولید ثروت در دنیا به تولید علم و فناوری و استفاده از آنها وابسته است که جمهوری اسلامی نیز توسعه زیادی در حوضه علم و فناوری و دانشگاهها به دست آورده است. با وجود اینکه قرار بود در پایان سال ۱۴۰۴ به رتبه اول تولید علم در منطقه نائل شویم.همین امروز این مهم برای جمهوری اسلامی تحقق یافته است-بر اساس شاخصهای جهانی ایران امروز توانسته است بر سکوی اول تولید علم منطقه قرار گیرد. تقویت و توسعه این گونه شرکت، اهمیت به مقوله تحقیق و توسعه حرکت علمی کشور را ضمن این که شتابان می کند، بنیان علمی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.

تبدیل علم و دانش به تکنولوژی و صنعت:

حالا که جمهوری اسلامی به عنوان اولین کشور تولید کننده علم منطقه و یکی از۱۵ کشور برتر تولید علم جهان است، این پدیده مبارک باید تحسین شود، اما صرف تولید علم کفایت نمی کند باید آثار علم در کشور دیده شود. بنابراین علم تولیدی باید تبدیل به تکنولوژی و صنعت و حالت کاربردی پیدا کند. دانشگاه و صنعت باید باهم پیوند بخورد. صنعتگران باید از علم تولیدی بهره گیرند تا آثار مبارک علم در کشور دیده شود. بنابر این ضمن حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان باید بتوانیم از توسعه و انباشت عظیم علم و تحقیق در کشور برای رفع مشکلات و رسیدن به شاخصهای توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

فرهنگ سازی برای مصرف کالاهای ایرانی:

رسانه های جمعی، رادیو،تلویزیون،روزنامه ها،علما،امامان جمعه و جماعات همه کسانی که جامعه از آنها حرف شنوی دارند، باید به تبلیغ و ترویج مصرف کالاهای داخلی اهتمام به خرج دهند- مصرف کالاهای داخلی باعث ایجاد شغل و شکوفاشدن اقتصاد کشور می شود از طرفی باعث جلوگیری از خروج سرمایه های ملی خواهد شد. رسانه ها ضمن ترویج مصرف تولیدات داخلی با انتقادات سازنده زمینه تولید کالاهای با کیفیت و ارزان داخلی را فراهم کنند. اسلام به قناعت به عنوان یک اصل اساسی توجه کرده است- علما و بزرگان دین در این راستا مصرف جامعه را مدیریت دینی کنند.

حراست و حفاظت از درآمدهای ملی:

نفت و سایر کالاهای صادراتی برای کشور ارز آوری می دارند.این سرمایه ی ارزشمند که باید هزینه ی تولید و اشتغال شود نباید غیر منطقی هزینه شود. در آمارها آمده بود سالانه ۱۵ میلیون مسافرت خارجی داریم:اگر هر مسافر ۳۰۰۰ دلار باخود ارز خارج کند رقم هنگفتی خواهد بود. بنابراین مسافرتهای خارجی باید طوری مدیریت شود که ذخایر ارزی کشور برباد نرود. ضمنا هیچ ضرورتی ندارد که سالانه میلیونها دلار صرف واردات لوازم آرایشی غیر بهداشتی و گاها مضر برای کشور شود.

 پیگیری قانون هدفمند کردن یارانه ها:

قانون هدفمند کردن یارانه ها خود یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی است. برای نجات کشور از مصرف بدون مرز، جلوگیری از مصرف بی رویه، نجات سرمایه های ملی، بهره وری بالاتر باید قانون هدفمند کردن با قدرت دنبال شود. با نگاهی گذرا به مرحله ی اول این قانون معلوم می شود که مصرف در همه عرصه ها تا حدودی کنترل شده و دستاوردهای عظیمی نصیب کشور کرده است. مصرف بنزین قبل از سهمیه بندی نزدیک به ۹۰ میلیون لیتر در روز بوده است، امروز با افزایش دو برابر خودروها مصرف بنزین به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است این در حالی است که این سیایت هیچگونه آسیبی به مردم وارد نکرده، و هیچ کاری بر زمین نمانده است. بر فرض اگر این اقدام در کشور انجام نمی شد مصرف بنزین اکنون به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز می رسید، حال اگر مورد تحریم بنزین قرار می گرفتیم. چه اتفاقی می افتاد؟

مبارزه بی امان با فساد اقتصادی:

 باید با مفاسد اقتصادی در همه سطوح مقابله کرد،فساد فلج کننده اقتصاد و فرهنگ و حتی باعث آسیب جدی به نظام خواهد شد.باید راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده شوم طراحی شود.

قوانین مناسب و کارآمد تصویب شود-نظارت های کاربردی ومدرن وغیرسیاسی اعمال شود.بااقتصاد وسرمایه باید غیرسیاسی برخوردشود.قوانین ودستورالعمل های خلق الساعه باعث بی نظمی اقتصاد میشود.اقتصاد وسرمایه در فضای نا امن جان نخواهد گرفت.

اصولا سرمایه از مکان های نا امن گریزان خواهد بود.با تصویب قوانین خوب وکارآمد فضای مناسب سرمایه گذاری رافراهم کرده واز طرفی نظارت های دقیقی انجام دهیم تا فساد اقتصادی به حداقل برسد.

نتیجه اینکه:

باهمدلی مسئولان و همراهی مردم و دوری از تفرقه و جمع شدن زیر چتر ولایت از این مرحله خطیر هم به سلامتی عبور خواهیم کرد، به شرطی که جدلهای بی حاصل سیاسی ،کینه جوییها، دشمنی ها،کارشکنی ها را کنار گذاشته و با تاسی به مکتب اهل بیت(ع) و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری اقتصاد شکوفایی را برای اینده این کشور الهی رقم بزنیم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید