رمضان المبارک ماه فرصتها

رمضان فرصت طلایی و استثنایی هر انسان فراموش شده ای که خود را به ساحل امن و ارام عیادت و بندگی و دلدادگی برساند و با روزه و نماز و تهجدغرق در دریای بی انتهای نعمات الهی شود،خود را بیابد و در عظمت خالق غواصی کند و گوهر وجود به دست بیاورد و در مسیر شدن صیرورت حرکت نماید،اهل (احسن عملا)شود و بهترین ها را در ساحت فکر و عمل انتخاب کند،اهل مداومت و استمرار و تکرار و تمرین در بندگی شود تا بتواند جزو بهترین شاگردان کلاس خدا قرار بگیرد و در زمره شهدا و صدقین و صالحین باشد که(حسن اولئک رفیقا).

خدا فرصت رمضان را در جهنم دنیا فراهم کرد تا با دوچشم خود نیک بنگریم،با یک چشم به اغازمان خیره شویم و حالمان و با چشم دیگر به انجام و غایت و نهایتمان.

ببینیم چه بودیم و چه هستیم و کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت؟که(رحم الله امرا علم:من این؟فی این؟ و الی این؟)

با چشیدن گرسنگی و تشنگی ببینیم که اگر اهل رمضان نباشیم،اهل چشیدن گرسنگی و تشنگی هولناک قیامت خواهیم بود و اگر اهل رمضان شدیم،بهشت را در لحظه سحر و افطار با تکه نان و خرمایی به نظاره خواهیم نشست.

رمضان فرصتی است تا دهان حیوانیمان را ببندیم تا دهان دیگری باز کنیم و به بیان برسیم.هم بیان خودمان،هم بیان خواسته ها و  

نیازهای واقعی و هم بیان نعمتهای الهی(و اما بنعمه ربک فحدث)

رمضان فرصتی است برای ارامش و کار نکردن،کار نکردنی از جنس تلاش بیش از حد برای دنیاست،ارامشی که هر چند به صورت جبری برایمان حاصل میشود،اما زمینه ای است برای تجربه اگاهانه و همراه با اختیار ان.

رمضان فرصتی برای نظم و انظباط،هم در ساحت ظاهر و بیرون و هم در ساحت درون.

رمضان فرصتی برای بخشیدن و بخشیده شدن،برای رحم کردن و مورد رحم قرار گرفتن.

رمضان فرصتی است برای تجلی خدا در همه افعال و شئونات زندگی.

رمضان فرصتی است برای ذخیره  کردن معنا و معنویت برای همه سال.

رمضان قرار گاه خدا با بندگان مشتاق وصال است.

رمضان یعنی حضور خدا را حس کردن و دیدن و لمس کردن،یعنی به عینیت رسیدن خدا در زندگی.

رمضان یعنی اتصال به دریای بی انتهای وجود انسان کامل.

رمضان یعنی اقتدا به خلاصه و عصاره هستی،انسان کامل(امام زمان عج).

رمضان یعنی همراهی و معیت با همه بندگان صالح خدا،با همه اهل رمضان  وهم افزایی در مسیر رسیدن واتصال به حق.

رمضان یعنی به خود پرداختن تا به خود حقیقی ریسدن، یعنی حرکت از (من) تا به (او).

رمضان یعنی انتظار برای رسیدن به فتح حقیقی.

رمضان یعنی ورود به منطقه تحت نظر خدا...ورود به سرزمین خدا.

و رمضان فرصتی است برای نور چشم خدا شدن.

و چه سعادتمندند آنها که با امادگی و معرفت وارد می شوند و هر صبح و شام آماده اند و از لحظــــه لحظه ان بهره مند میشوند و در نهایت عیدی خود را که قرب الهی است می گیرند.

این نوشته از آقای هادی ربیعی روزنامه ایران8/5/91میباشد

/ 0 نظر / 3 بازدید