(نگاهی به راهبرد های دشمن در شرایط فعلی کشور)

   شرایط اخیر کشور به شهادت اکثر تحلیل گران مسائل سیاسی و روابط بین الملل و از همه مهمتر امام خامنه ای ناشی از تحمیل و فشار دشمن بیرونی و با کمی بی تدبیری داخلی ناشی می شود.بنابراین خردمندانه خواهد بود که وزن و جایگاه هر یک از عوامل را بررسی و تشخیص دادو هر عامل را در جای خود دید تا مرتکب خطا و غفلت محاسباتی نشویم.

      در تحلیل وضعیت پیش آمده اخیربرای کشور چندین دیدگاه وجود دارد که ضمن بررسی آنها تحلیل هائی نیز ارائه می شود؛

1- یک دیدگاه معتقد است که سراسر مشکلات و معضلات کشور ناشی از فشارهای خارجی است ، این دیدگاه فشارها را عامل اصلی مسائل اخیر داخل کشور می داند بنابراین سایر عوامل را کم اثر و یا اصلا بی اثر می پندارد.

2- دیدگاه دوم که در مقابل دیدگاه اول ارائه شده معتقد است تمام نا بسامانی های اخیر ناشی از عملکرد غلط داخلی است، لذا عوامل بیرونی و خارجی هیچ تاثیری بر شرایط جدید کشور نداشته و تمامی این مشکلات جنبه داخلی دارد.دو دیدگاه فوق الذکر به نظر افراطی و بیشتر خوراک حزبی وسیاسی دارد و نمی تواند درست باشد،لذا باید به دنبال تحلیل های واقعی تر گشت.

3- دیدگاه سوم بر این عقیده است که ترکیبی از عوامل خارجی و داخلی با هم متحد شده و وضعیت اخیررا بوجود آورده است، که وزن عوامل داخلی سنگین تراز عوامل خارجی است. این دیدگاه معتقد است که مقابله در مقابل زیاده خواهی آمریکا هزینه دارد و بخشی از مشکلات وفشارها ناشی از ایستادگی در مقابل آمریکاست اما بی تدبیری و غیر خرد مندانه رفتار کردن مسئولین داخلی مزید بر علت شده تا فشارهای بیرونی مضاعف شود.

 

4- دیدگاه چهارم که عالمانه تر و به منافع ملی و واقعیت نزدیکتر است معتقد است شرایط جدید کشور ناشی از دو عامل خارجی و داخلی است که وزن عامل خارجی بسیار سنگین تر از عامل داخلی می باشد.تحریم های وحشیانه اخیرآمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه تجربیات جدید دشمن از شکست هایش در گذشته به همراه بی تدبیری داخلی باعث مسائل اخیر کشور شده است.

            اما با توکل به خدا و تجربیات گرانبهای مدیران جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته و عبور از بسیاری از مشکلات و گردنه ها و تبدیل تهدیدات دشمن به فرصت برای کشور،همراهی توده عظیم مردم ایران با نظام سیاسی مقدس خود،مدیریت و رهبری بی نظیر مقام معظم رهبری،ولایت پذیری مسئولان،پیشرفت های علمی و تکنولوژیک حیرت انگیز‍‍‍‍‍،توسعه منافع ملی به عرصه های منطقه ای و جهانی،بیداری اسلامی در منطقه خاور میانه،رشد و گسترش آگاهیهای جهانی بحمدا... باعث خواهد شد که در آخرین نبرد بین حق و باطل و خیر و شر با پیروزی جبهه حق به پایان رسد. 

        

انشاالله

                                                                                                                 محمد حسین گودینی

/ 0 نظر / 3 بازدید