سلام خوشحالم که میتوانم از این به بعد در عالم بی انتهای مجازی باشم.