(بسم الله الرحمن الرحیم)

1-کارها را با نام خدا آغاز کنید2-ولایت پذیر باشید ولایت گریز نباشید3-اهل تدبیر باشید ولی تقدیر را بپذیرید4-اهل محاسبه و مراقبه باشید5-خوش لباس باشید6-منظم و مرتب باشید7-امیدوار باشید8-مثبت اندیش باشید9-راستگو باشید10-مهربان باشید11-به خدا اعتماد کنید12-اهل پس انداز باشید13-ولخرج نباشید14-با دقت به مسائل و اطراف بنگرید15-اهل سکوت باشید ولی در زمان لازم نیز حرف بزنید16-به همه احترام بگذارید


17-اهل نظافت باشید18-به ورزش اهمیت دهید19-وظائف را به نحو احسن ونیکو انجام دهید20-خیرخواه باشید21-دست افتادگان را بگیرید22-لجباز نباشید23-آرایشگاه را فراموش نکنید24-با دوستان خود ارتباط داشته باشید25-اهل مطالعه باشید26-قرآن بخوانید27-دعا کنید28-خدا را فراموش نکنید29-خائن نباشید چون خدا هم شاهد است و هم قاضی30-قیامت خود را فدای دنیای دیگران نکنید31-کینه توز نباشید32-کتاب اشعار شاعران بزرگ را ببینید33-اهل جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی باشید34-نهج البلاغه را بخوانید خصوصا نامه حضرت به مالک را 35-در سلام وکارهای نیک سبقت بگیرید36-راز نگهدار باشید37-به اندازه هزینه کنید38-به قیامت بیندیشید39-به اندازه غذا بخورید40-اهل مسجد باشید41-عکس های قدیمی خود را ببینید42-ضرب المثل ها واشعار زیبا را حفظ کنید43-کم حرف باشید44-میان صحبت دیگران نپرید45-هفته ای یک روز روزه بگیرید46-غذا خوردن را با نام خدا شروع و با شکر خدا تمام کنید47-مشاور خوبی باشید48-با دوستی رازدار درددل کنید49-عاشق باشید و اشک بریزید50-باغبانی کنید51-به آواز پرندگان گوش کنید52-نماز برپادارید53-طلوع و غروب خورشید را تماشا کنید54-به دریا نگاه کنید55-به دامان طبیعت بروید56- خنده رو باشید57-بیش از هشت ساعت نخوابید58-به قولهایتان عمل کنید59- آزاده باشید 60-گذشته را فراموش کنید.61-به جای پیامک به دوستان به دیدار آنها بروید ویا با آنها تلفنی صحبت کنید61-در جشن و عزای مردم ودوستان شرکت کنید.62-به شنیده ها اعتماد نکنید63-ازحق وحقیقت دفاع کنید تا از  شما دفاع شود.64-زیبا خطاب کنید تا زیبا خطاب شوید.65-در محافل نیک دوستان شرکت کنید.66-در صورت مراجعه سعی در حل مشکلات مردم داشته باشید وآن را فرصتی که خدا عنایت کرده بدانید.67-به زیر دستان خود احترام بگذارید.68-به مدیریت عاطفی بها دهید.69-خطاطی کنید70-هدفدار مطالعه کنید.71-اهل ذکر باشید.72-با صدای بلند نخندید.73-به علما ودانشمندان احترا م بگذارید.74-کار امروز،را اصلا به فردا نیندازید شاید فردا فرصتی نباشد.75-جوری کار کنید که در پیشگاه خدا روسفید باشید.76-وصیت کنید.77-طلب وبدهی خود را یاداشت کنید79-کارهای فردا را یاداشت کنید تا فراموش نشود80-عشق خود را به همسر وفرزندان بروز دهید.81-جانشینی شایسته برای خود تربیت کنید.82-پیاده روی کنید83-مسواک بزنید.84-توبه را عقب نیندازید.85-از رحمت خدا غافل نشوید.86- با کسی که از شما فقیرتر یا غنی تر است در باره مسائل مالی حرف نزنید.87-اهل قبور را به یاد داشته باشید.87-زیارت اماکن متبرکه در دستور کارتان باشد،خصوصا حرم امام رضا (ع)تاج سر ما ایرانیان.89-آینده نگر باشید.90- ...

                               خرم آن کس که چشم دل بینا دارد   

                            آن که بیراهه رود چشم دلش نابیناست

والسلام