سوریه کشوری در جنوب غرب اسیا و در کنار دریای مدیترانه واقع شده است.این کشور از شمال با ترکیه،از شرق با عراق و از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و رژیم اشغالگر قدس همسایه است.سوریه از این بابت که نقطه اتصال سه قاره اسیا،اروپا و افریقا میباشد دارای اهمیت استراتژیکی است.

74٪جمعیت سوریه مسلمان سنی،13٪علوی وشیعه،10٪مسیحی و 3٪ دروزی  تشکیل شده است.

اعراب حدود 90٪ جمعیت این کشور را تشکیل داده است.عضو اتحادیه عرب و شورای همکاریه خلیج فارس میباشد.

و اما چرا جمهوری اسلامی ایران باید از سوریه در مقابل تهاجم غرب به رهبری امریکا حمایت کند.

1- سوریه به عنوان اولین کشور خط مقاومت در مقابل رژیم نا مشروع اسرائیل در جهان میباشد؛این کشور اولین خط مقاومت در مقابل اسرائیل در جهان اسلام میباشد که این خط مقاومت باید از طرف ایران حمایت شود.

2-  این کشور به همین علت یعنی اولین خط مقاومت در مقابل اسرائیل در جهان اسلام مورد تهاجم غرب قرار گرفته اند و ظالمانه بر ضد این کشور توطئه و دشمنی میشود بنابراین ضروری است از این کشور مظلوم در مقابل دسایس غرب حمایت به عمل اید.لذا ایران نمیتواند درمقابل این تهاجم سیاسی و نظامی و ...بی تفاوت باشد.

3- این کشور از لحاظ سیاسی و امنیتی هم پیمان ایران است.همانطور که مسئولین ارشد جمهوری اسلامی بارها تذکر داده اند جمهوری اسلامی در مقابل حمله نظامی به سوریه از طرف هر کشوری ساکت نخواهد نشست و تحرکاتی را انجام خواهد داد.

4- سوریه یکی از معدود کشورهایی است که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران جانب ایران را گرفت و در مجامع جهانی به حمایت سیاسی و گاها نظامی از ایران پرداخت،بنا براین به همین دلیل ایران در این شرایط نمیتواند در مقابل تهاجم رسانه ای،سیاسی و...به سوریه بی تفاوت باشد.

5- این کشور در جنگ تحمیلی به حمایت از ایران خط لوله نفتی عراق که از سوریه عبور می کرد را به نفع ایران قطع کرد.

6- در صورت شکست سوریه از غرب به رهبری امریکا تغییراتی بعدی از طرف امریکا در خاورمیانه با جدیت پیگیری خواهد شد. تز خاورمیانه با نقشه جدید از طرف امریکا با همین قصد ارائه شده است.

7- امریکا به دنبال تسلط بر خاورمبانه به عنوان قلب جهان میباشد تا بتواند اهداف خود یعنی حمایت از اسرائیل و تسلط بر منافع نفتی و... پیگیری نماید،سوریه اغاز این راه میباشد.

8- در صورت شکست سوریه حلقه واسط بین ایران و حزب ا... قطع خواهد شد و امریکا در نوبت بعدی حزب ا...را در تنگنا قرار خواهد داد.با توجه به همین وضعیت ایران در مقابل سقوط سوریه و انهدام حزب ا... لبنان از طرف امریکا نمیتواند ساکت باشد.

حال با توجه به مطالب ارائه شده ایا راهی جز حمایت ایران از سوریه متصور میباشد.