دفاع مقدس برای همیشه ما نند ستاره ای درخشان و نورانی در تاریخ ایران خواهد درخشید،دفاعی که مایه عزت و سربلندی ایران و خشنودی خدا شد. بر خلاف تمام جنگ های گذشته که منجر به جدایی قسمتی از این سرزمین الهی و نورانی می شد،در این جنگ نا برابر که در یک طرف ایران متکی به خدا و ائمه و در آن سو تمام شیاطین صف کشیده بودند که بحمدا... حتی نتوانستند وجبی از این ودیعه الهی را جدا کنند.اهمیت این امر زمانی مضاعف می شود که در راس این کشور" ولی فقیه" نائب امام زمان(عج) ایستاده بود که در قرون گذشته به شدت به ناکارآمدی دین در عرصه حکومت و سیاست دامن می زدند.ولی حکومت دین در ایران آن اندیشه خطا و شیطانی را باطل کرد و حتی نشان داد که فقط دین است که می تواند بشر را سعادتمند کند.

مردم ایران به رهبری یک انسان وارسته و عارف و خدایی حکومت فاسد و مطلوب شیطان را ساقط کرد، و حکومت الهی و ولایی را جانشین آن کرد. اما دشمن ساکت نماند بلکه توطئه خود راآغاز نمود و جنگی هشت ساله را بر ملت ایران تحمیل کرد که آسیب های فراوانی داشت.در این مقاله بدنبال شمارش آسیب ها نیستیم بلکه

می خواهیم دستاوردهای این گنج را شناسایی کنیم.....

 

شادی روح شهدا صلوات

 


ادامه مطلب ...